Sanacija cokla brez hidroizolacije

sanacijacokla

Prikazan je primer tipičnega starejšega nepodkletenega objekta, zidanega iz opeke, brez izvedene hidroizolacije. Največji problem predstavlja sam cementni omet na podzidku (coklu), ki ne omogoča izsušitev nakopičene vlage v nasutju pod objektom, temveč vpliva tudi na povečano kapilarno navlaževanje pritličnega dela. Ob objektu je izveden asfaltni pločnik. V navedenem primeru predlagamo sledeči postopek sanacije:

  •     odstranitev obstoječega ometa podzidka in poškodovanih ometov v pritličju objekta do stabilne podlage, vključno s čiščenjem in poglobitvijo fug,
  •     izvedba delnega razvlaževanja nasutja pod objektom s perforiranimi kovinskimi cevmi in zračnimi rešetkami na fasadi podzidka,
  •     izvedba prekinitve dviga kapilarne vlage v zidu s silikonsko emulzijo KEMASOL v nivoju tlaka pritličja; vrtine po ca. 30 dneh zapolnimo z vodotesno maso HIDROSTOP 94,
  •     izvedba HYDROMENT sušilnega ometa na podzidku in v pritličju v višini ca. 0.7 m nad mejo vidne vlažnosti,
  •     barvna obdelava saniranih površin s paropropustnimi barvami (apnene, silikatne, silikonske) oz. tankoslojnim silikatnim ometom na fasadni strani.

sanacija-podzidka-th

 

SORODNI ČLANKI:

 

 

GRADBENI KATALOGI KEMA

pdf_small Izvedba balkonov in teras (pdf)   issuulogo Izvedba balkonov in teras (flash)
pdf_small Obdelava talnih oblog in tlkakov (pdf)   issuulogo Obdelava talnih oblog in tlakov (flash)
pdf_small Polaganje keramike (pdf)   issuulogo Polaganje keramike (flash)
pdf_small Gradbeništvo (pdf)   issuulogo Gradbeništvo (flash)
pdf_small Katalog izdelkov (pdf)   issuulogo Katalog izdelkov (flash)
     
Print Friendly, PDF & Email